bitki bilimiyle uğraşan kişi rehberi

Botanik veya bitki bilimi, bitki biyolojisi, fitoloji olarak adlandırılan Biyolojinin bir dalı ve bitkilerle ilgilenen bir biyoloji dalıdır. Botanikçi, botanikçi veya fitolog, bu alanda uzmanlaşmış bilim adamlarına denmektedir. “botanik” terimi; Mera, ot veya yem anlamına gelen Yunanca botanē kelimesinden türemiştir. Geleneksel olarak botanik, mantarları ve algleri de içeren bir bilim dalıydı. Bugün, bitki bilimciler yaklaşık olarak 410.000 kara bitkisi türünü inceliyorlar; bunların 391.000’i vasküler bitki türü ve 20.000 kadarı ise yosundur.


Bitki Bilimi


Bitki bilimi, tarih öncesi dönemde, ilk insanların yenilebilir, tıbbi ve zehirli bitkileri tanımlama ve daha sonra yetiştirme çabalarıyla, onu bilimin en eski dallarından biri haline getiren, bitkicilik olarak ortaya çıkmıştır. Genellikle manastırlara bağlı olan ortaçağ fiziksel bahçeleri, tıbbi öneme sahip bitkilerin incelenmesini hedefliyordu. Bunlar, 1540’lardan itibaren kurulan, üniversiteye bağlı ilk botanik bahçelerinin öncüleriydi. Bu bahçelerin en eskilerinden biri Padova Botanik Bahçesidir. Bu bahçeler bitkiler üzerinde akademik çalışmalar yapılmasını oldukça kolaylaştırdı. Bitki koleksiyonlarını kataloglama ve tanımlama çabaları aynı zamanda bitki taksonomisinin hızlıca ilerlemesini sağladı ve bu çabalar botanik biliminin 1753’te bugün hala kullanılmakta olan Linnaeus’un ikili adlandırma sistemine geçmesine yol açtı.

Bitkiler hakkında ilginç gerçekleri bulabileceğiniz bitkibilimi.com internet sitesinde, bitkilerle alakalı tüm merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabilirsniz.

Bitkibilimi içerisine; Bitki Anatomisi, Bitki Coğrafyası, Bitki Ekolojisi, Bitki Fizyolojisi, Bitki Morfolojisi kategorileri bulunmaktadır. Bu kategorileri kısaca açıklayacak olursak.


Ayrıca bu kategorilere ek olarak şifalı bitkiler kategorisi de eklenmişltir.

Bitki Ekolojisi


Bitki ekolojisi, çok daha geniş bir çalışma alanını temsil eden ekolojinin alt disiplinlerinden biridir. Dolayısıyla “Bitki ekolojisi nedir? cümlesini açıklamadan önce ‘Ekoloji nedir?’ cümlesinin cevabını almalıyız. Ekoloji, canlıların birlikte yaşadıkları canlı ve cansız ortamlarla etkileşimlerini inceleyen bir biyoloji dalıdır. Bitki ekolojisi ise ekolojinin bir alt disiplinidir ve bitkilerin kendi yaşam alanlarındaki canlı ve cansız çevre ile etkileşimlerinin yanı sıra bitkilerin kendi aralarındaki etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Bitki fizyolojisi, bitkilerin fizyolojik yapısını inceleyen botanik ve fizyoloji dalıdır. Bitkiyi oluşturan tüm yapıların bir arada nasıl işldiğini anlamaya çalışarak; bitki organizmalarının Botanik mekaniksel, fiziksel ve biyokimyasal olaylarını irdeler.

Bitki Anatomisi


Bitki anatomisi, bitki hücrelerinin ve dokularının yapısının incelenmesidir, bitki morfolojisi ise dış formlarının incelenmesidir. Tüm bitkiler, DNA’sı hücre çekirdeği içinde bulunan çok hücreli ökaryot hücrelerdir. Bitki hücrelerini hayvan ve mantar hücrelerinden ayıran bazı ayırt edici özellikleri bulunmaktadır, polisakkaritler selüloz, hemiselüloz ve pektinden oluşan birincil hücre duvarı, hayvan hücrelerinden daha büyük vakuol ve plastidlerin varlığıdır. Kloroplastlarda yer alan benzersiz fotosentetik ve biyosentetik fonksiyonlara sahiptirler. Diğer plastidler, nişasta veya lipidler gibi depolama ürünlerini içerirler.

Bitki coğrafyası, bitki örtüsünün Dünya üzerindeki dağılımını, bu dağılımı etkileyen faktörleri ve çevre ile ilişkilerini inceleyen fiziki coğrafya dalıdır. Fitocoğrafya, bitki coğrafyası olarak da Internet sitesi adlandırılır. Botanik bitkileri bireysel olarak incelerken, bitki coğrafyası bitki topluluklarıyla ilgilenir.

Bitki Bilimi Sitesi


Bitkibilimi internet sitesi içerisinde bu kategorilerin haricinde bitkibilimi.com tarafından oluşturulan bazı video içerikler bulunmaktadır. Bitkilerle alakalı olan bu eğitici videolarda, bitki organları ve işleyişleri , bitkilerin enerji mekanizmalar, kültüre alınan bitkilerde ki hastalık etmenleri ile Şifalı Bitkiler birlikte bu kültür bitkilerine zarar veren böcekler hakkında önemli bilgiler yer burada almaktadır. Türkçe seslendirmesi yapılan ve görsel olarak da konuların işlendiği bu video içerikler özellikle sınava hazırlık aşamasında olan öğrenciler için ise oldukça faydalı daha fazla bilgi al bir kaynak olabilmektedir.

Bitkilerin dünyasının herkes için büyüleyici ve inanılmaz olabileceğine inanan bir ekip tarafından 2021 yılında yayım hayatına başlatılan Bitkibilimi.com bu fikirden yola çıktı. Bitkilerle alakalı ilginç sorular bulmak ve bunlara uygun bilimsel kaynakları kullanarak cevap arayan ekip yaptıkları işte son derece titiz davranmaktadır.

İnstagram gibi sosyal medya hesapları üzerinden de aktif olan bu bilim topluluğu sadece internet sitesi üzerinde yayımlanan bilgilerle kalmayıp aktif olarak sosyal medya üzerinden de bitkilerle alakalı ilginç bilileri takipçilerine ulaştırmaktadır. Bilimin günümüzde yeteri kadar değer görmediğinin hepimiz farkındayız bundan dolayı instagram üzerinden @bitkibilimicom adresini takip ederel bilim okuryazarlığına da katkıda bulunabilirsiniz.Ayrıca youtube da yayım yapan bitkibbilimi kanalı da takip ederek güncel bitki bilimi videolarına ilk olarak siz ulaşabilir, site üzerinde ki eposta aboneliğine kayıt olarak gelişmeleri ilk siz okuyabilirsiniz.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *